O nas - Uczniowski Klub Sportowy "PRIMERA"

Niezwykle ważnym celem naszej działalności jest nieustanne szkolenie charakterów i osobowości młodych ludzi, dzięki podkreślaniu etosu sportu,  żeby  mali zawodnicy wyrośli na wartościowe pod każdym względem jednostki, które dużo łatwiej będą sobie radzić z agresją, emocjami, organizacją czasu, relacjami w grupie, co przełoży się na ich dalsze kariery w każdej dziedzinie. Wiele spośród dzieci ćwiczących w naszym klubie to wzorowi uczniowie, co utwierdza w przekonaniu, że sport to najlepszy sposób na wychowywanie młodego pokolenia.

Informacje prawne:

Pełna nazwa: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PRIMERA”
Forma prawna: Uczniowski Klub Sportowy
Nr NIP: 529-18-43-271 Nr REGON: 523-260-650
Dokładny adres:  ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek, powiat grodziski
Nazwa banku i numer rachunku : PKO Bank Polski S.A. 17 1020 1055 0000 9402 0560 6258

Zarząd:
– Artur Arak – Prezes
– Aleksandra Król-Nagraba – Skarbnik
– Joanna Arak – Sekretarz

Telefony kontaktowe:

tel. 509-892-174 – prezes, 503-426-737 – sekretarz,
e-mail: uksprimera@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088788042561

Zadania jakie przed sobą stawiamy

Choć jako Uczniowski Klub Sportowy działamy niedługo, nasza formalna rejestracja odbyła się w 2022 roku, jednak ze szkoleniem dzieci w zakresie piłki nożnej jesteśmy związani od dłuższego czasu.  Klub nasz powstał z pasji naszych trenerów oraz zamiłowania do sportu i szkolenia dzieci, którzy widząc bardzo popularny problem braku ruchu, z którym zmagają się dzieci i młodzież w wielu małych miejscowości, postanowili temu zaradzić. Pandemia jeszcze dodatkowo spowodowała jeszcze większy zastój ruchowy wśród dzieci i młodzieży. Także w szkołach brakuje odpowiedniej ilości godzin zajęć WF-u, których nie jest możliwe nadrobienie w warunkach domowych lub zajęcia te prowadzone są w sposób zbyt mało wymagający, aby utrzymać odpowiednia kondycję fizyczną. Niepokoją nas takie dane, które pokazują coraz słabszą kondycję fizyczną najmłodszego pokolenia, spowodowaną zbyt małą ilością ruchu i siedzącym trybem życia (przed komputerem). Skutkiem braku aktywności fizycznej jest nie tylko otyłość i wady postawy, ale także późniejsze patologie społeczne jak narkomania, alkoholizm, a także brak „celu życia” zauważany już w młodym wieku.

Jak i dla kogo działamy

Zajęcia jakie prowadzi Uczniowski Klub Sportowy „PRIMERA” to przede wszystkim systematyczne i cykliczne szkolenia dzieci początkujących oraz pretendujących do startów w zawodach czy rozgrywkach sportowych. Naszym zadaniem jest szkolenie młodych zawodników w dwóch dyscyplinach piłka nożna oraz taniec nowoczesny.

Jesteśmy w trakcie procedowania naszych starań o przynależność do PZS-ów, aby móc brać udział w rozgrywkach i zawodach na szczeblu wojewódzkim.
Każde szkolenie prowadzone przez nas, to przede wszystkim działalność edukacyjna i informacyjna, której głównym celem jest popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności piłki nożnej i tańca ze wskazaniem na moralny etos tych dyscyplin. Poprzez sport staramy się budować walory społeczne, wychowawcze i zdrowotne oraz wdrażać zasady sportowej rywalizacji fair play.
Drugim i niezwykle ważnym założeniem naszego stowarzyszenia jest organizowanie sportowych imprez, obozów letnich i zimowych, organizowanie udziału zawodników w zawodach sportowych.

Cykl szkoleniowy dla poszczególnych grup i roczników prowadzony jest wg. Wytycznych PZPN oraz Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Staramy się w trakcie pretendowania do związków, już zachowywać normy szkoleniowe, systematyczność i reguły, które pozwolą nam aby dzieci startowały do kadr wojewódzkich.
Odpowiednie szkolenie trenerskie oraz pozyskane uprawnienia pozwalają nam na pełne zrozumienie wytycznych szkoleniowych.
Prowadząc zajęcia korzystamy z pełnowymiarowych sal gimnastycznych w szkole. W okresie ciepłym staramy się, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na powietrzu. Wtedy treningi dla wszystkich grup odbywają się także na boiskach przyszkolnych.
Taniec z racji swojego charakteru, pozostaje na salach szkolnych.
Każde zajęcia z piłki nożnej to praca co najmniej 2-3 osób. Zajęcia z dziećmi w tej dziedzinie są wymagające i bardzo absorbujące.
Taniec współczesny to jedna osoba prowadząca treningi.

Zarówno piłka nożna jak i taniec nowoczesny, są dyscyplinami ogólnorozwojowymi, mającą doskonały wpływ nie tylko na leczenie wad postawy u dzieci, ale także na ich harmonijny rozwój psychiczny, poprzez poprawę zdolności koncentracji, motoryki i dyscyplinę.

Co oferujemy

Naszymi odbiorcami są:
– chłopcy roczniki 2016/2015/2014/2013/2012/2011 – około 80 dzieci
– dziewczynki roczniki 2015/2014 -12 dzieci
Grupy i treningi:
– Piłka nożna: 4 grupy, treningi 3 x w tygodniu, czas minimum-60 min.
– Taniec współczesny: 1 grupa, treningi 2 x w tygodniu, czas minimum- 60min.