Nasz klub pomimo krótkiej działalności stara się pozyskiwać pomoc z każdego źródła.
I tak możemy się pochwalić, że dzięki zaangażowaniu naszych działaczy (członków zarządu, trenerów, rodziców i innych wolontariuszy) pozyskał w zeszłym roku kilka dofinansowań, dzięki którym może funkcjonować coraz lepiej.
Chcielibyśmy tutaj podziękować za wsparcie: Gminie Milanówek, Fundacji LOTTO, Fundacji CPK za dostrzeżenie naszych działań na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Milanówek i wsparcie nas środkami pieniężnymi, które pomagają nam zapewnić godne warunki treningowe i zatrudnienie wyszkolonej kadry trenerskiej.
DZIĘKUJEMY !!!